Szukaj

Uruchamianie silnika na kable.

 

Zagrożenia


Nieprawidłowe postępowanie podczas uruchamianie silnika z akumulatora innego pojazdu może doprowadzić do eksplozji akumulatora, pożaru, poparzenia osób oraz uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu.

Środki ostrożności

Zawsze postępować zgodnie z procedurą podaną w instrukcji obsługi pojazdu.
W przypadku braku takiej procedury i pojazdu z masą podłączoną do ujemnego zacisku akumulatora postępować w następujący sposób:

 

  1. Upewnić się, że pojazdy nie stykają się, a ich wyłączniki zapłonu są wyłączone. Dźwignie biegów obu pojazdów muszą znajdować się w pozycji neutralnej lub parkowania.
  2. Połączyć kablem dodatnim (czerwony) biegun dodatni akumulatora na jednym pojeździe z biegunem dodatnim akumulatora na drugim pojeździe.
  3. Podłączyć kabel ujemny (czarny) do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora prowadząc go z dala od przewodów paliwa i hamulców.
  4. Podłączyć kabel ujemny (czarny) do ujemnego bieguna akumulatora pojazdu dostarczającego energię do rozruchu lub podłączyć go do jakiegoś punktu masy na tym pojeździe jak na przykład korpus silnika.
  5. Upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane i odsunięte od wirujących części silnika.
  6. Uruchomić silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem i poczekać przynajmniej jedną minutę.
  7. Uruchomić silnik w pojeździe z rozładowanym akumulatorem i poczekać przynajmniej jedną minutę.
  8. Wyłączyć silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem.
  9. Odłączyć kable w odwrotnej kolejności, trzymając je w odpowiedniej odległości od wirujących części silnika.

NASZE DANE

AKUMAR S.C.


Sprzedaż hurtowa

ul. Cmentarna 11/2

62-020 Swarzędz

  660 759 232

  61 651 54 58

  akumar(at)akumar.pl


Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
Sobota
8:00 - 13:00


Sprzedaż detaliczna

ul. Małe Garbary 1

61-756 Poznań

  61 628 21 03

  506 164 933

  detal(at)akumar.pl


Poniedziałek - Piątek
8:00 - 19:00
Sobota
8:00 - 14:00


poleca2m

BIERZESZ NOWY, ODDAJESZ STARY AKUMULATOR !

W związku z powyższym jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE !