Uruchamianie silnika na kable

Autor / Poradnik eksperta / sobota, 02 wrzesień 2017 19:06

Zagrożenia

Nieprawidłowe postępowanie podczas uruchamianie silnika z akumulatora innego pojazdu może doprowadzić do eksplozji akumulatora, pożaru, poparzenia osób oraz uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu.

Środki ostrożności

Zawsze postępować zgodnie z procedurą podaną w instrukcji obsługi pojazdu. W przypadku braku takiej procedury i pojazdu z masą podłączoną do ujemnego zacisku akumulatora postępować w następujący sposób:

 

  • Upewnić się, że pojazdy nie stykają się, a ich wyłączniki zapłonu są wyłączone. Dźwignie biegów obu pojazdów muszą znajdować się w pozycji neutralnej lub parkowania.
  • Połączyć kablem dodatnim (czerwony) biegun dodatni akumulatora na jednym pojeździe z biegunem dodatnim akumulatora na drugim pojeździe.
  • Podłączyć kabel ujemny (czarny) do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora prowadząc go z dala od przewodów paliwa i hamulców.
  • Podłączyć kabel ujemny (czarny) do ujemnego bieguna akumulatora pojazdu dostarczającego energię do rozruchu lub podłączyć go do jakiegoś punktu masy na tym pojeździe jak na przykład korpus silnika.
  • Upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane i odsunięte od wirujących części silnika.
  • Uruchomić silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem i poczekać przynajmniej jedną minutę.
  • Uruchomić silnik w pojeździe z rozładowanym akumulatorem i poczekać przynajmniej jedną minutę.
  • Wyłączyć silnik w pojeździe ze sprawnym akumulatorem.
  • Odłączyć kable w odwrotnej kolejności, trzymając je w odpowiedniej odległości od wirujących części silnika.

ETYKIETY

Please publish modules in offcanvas position.